Webinarer innen eiendomsutviklingsprosjekter, våren 2021

Denne våren inviterer SANDS til en serie med korte frokostwebinarer der vi gir deg våre beste råd og tips for planlegging og gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter.

Et utviklingsprosjekt består av flere faser som reiser ulike praktiske og juridiske utfordringer. Som eiendomsutvikler er det viktig å kjenne til disse utfordringene og tidlig finne gode løsninger.

Bli med på våre frokostwebinarer for å sikre en god prosjektgjennomføring og verdiskapning!

Vi vil i forkant av hvert webinar sende ut egne invitasjoner med påmelding, men det er fullt mulig å melde seg på flere webinarer allerede nå ved å trykke denne linken. Du finner også link for påmelding under hvert enkelt webinar.

 

24. mars | Våre beste tips for kjøp og salg av utviklingseiendom.

Kjøp av utviklingseiendom skiller seg fra ordinære kjøp siden eiendommens reguleringsstatus ofte ikke er på plass og det kan gå lang tid fra en avtale inngås til overtakelse og oppgjør finner sted. Eiendomsverdien er i de aller fleste tilfeller et resultat av hvilken regulering kjøper oppnår. I slike kjøp er det viktig at avtalene tilpasses og får skreddersøm.

Vi vil i dette webinaret bl.a. se nærmere på de ulike avtaletypene, risikofordeling, prismekanismer og viktigheten av å innta presise forbehold. Vi vil også påpeke enkelte fallgruver og se nærmere på hvilke fullmakter kjøper bør få av selger frem til overtakelse, samt sikkerhetsmekanismer for å sikre begge parters interesser.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes onsdag 24. mars kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.

13. april | Våre beste tips for planfasen

Tomten er nå kjøpt og idéen skal realiseres. Vi gir innsikt i hvordan man bør legge til rette for god gjennomføring og eliminere risiko allerede i planfasen/reguleringsfasen.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 13. april kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.

27. april | Våre beste tips for gjennomføringen av prosjektet

Verdier som skapes i reguleringen (kan) tapes i entreprisen. Vi gir våre ti suksesskriterier ved planlegging og gjennomføring av et utbyggingsprosjekt.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 27. april kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.

4. mai | Våre beste tips for utforming og forhandling av utbyggingsavtalen

Vi vil gjennomgå relevant regelverk, gi gode råd til forhandlingene og gjennomgå de viktigste avtalepunktene som partene må passe på.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 4. mai kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.

25. mai | Våre beste tips om organisering av utviklingsprosjekter

I et utbyggingsprosjektet må eiendommen organiseres slik at kjøper ivaretas samtidig som utbygger sikres en god gjennomføring. Dette gjelder særlig hvor utbyggingen skal skje i flere trinn.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 25. mai kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.

 

 

8. juni | Våre beste tips om erverv av grunn og rettigheter i utviklingsprosjekter

Det vil ofte bli behov for å erverve grunn/rettigheter, bl.a. til infrastrukturtiltak. Vi gir råd om hvordan man skal gå frem og fallgruver man må unngå.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 8. juni kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.