Roger Engebretsen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Roger Engebretsen har betydelig erfaring med skatt og avgift, selskapsrett og transaksjonsarbeid. Han arbeider særlig innenfor grensesnittet mellom skatte- og selskapsrett i forbindelse med selskapsstrukturering og transaksjoner, herunder i forbindelse med større eiendomsutviklingsprosjekter, strukturering av eiendomsselskaper samt transaksjoner og forhandlinger. I slike prosjekter dekker han skatt, merverdiavgift, dokumentavgift og selskapsrettslige forhold.

Roger bistår også i forbindelse med bokettersyn og øvrige ligningssaker for bedrifter og i forbindelse med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter på eiernivå.

Han har med sin økonomibakgrunn samt mange års arbeidserfaring fra EY også arbeidet mye med spørsmål av regnskapsrettslig karakter og problemstillinger i grenseland mellom juss og finans.

2020 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2019 - 2020

SANDS Advokatfirma DA

Special Counsel
2013 - 2019

Ernst & Young

Advokat | Senior Manager | Associate Partner
2011 - 2013

Grette DA

Advokatfullmektig | Advokat
2009 - 2011

Ernst & Young

Advokatfullmektig
2009

Universitetet i Oslo

Master i Rettsvitenskap
2004

Handelshøyskolen BI

Bachelor regnskap og revisjon