Simon Gausvik Christiansen

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Sekretær

Simon Christiansen er senioradvokat ved SANDS kontor i Tromsø. Han har bred forretningsjuridisk erfaring og arbeider primært med ulike former for kontraktsrett. Christiansen er tilknyttet firmaets faggruppe og markedsgruppe for eiendom og har blant annet spisskompetanse innenfor kontraktsutforming, kjøp og salg av eiendom, husleierett og entreprise. Han har også spesialkompetanse innenfor tvangsfullbyrdelse og tvangssalg.

Kompetanseområder