Webinar | Vederlagsmekanismen i samspillkontrakter

Vederlagsmodellen i samspillkontrakter kan være komplisert. I mange tilfeller er det avtalt en fast pris. Men det er også vanlig å avtale en målpris, med en tilhørende modell for bonus eller malus hvis de faktiske kostnadene viser seg å bli lavere eller høyere enn målprisen.

En typisk utfordring ved målpriskontrakter er å få klarhet i når målprisen skal justeres, hvor mye den skal justeres med og hvordan entreprenøren skal gå frem for å få målprisen justert. Dette kan være avgjørende for om entreprenøren får bonus eller må dekke overskridelser selv (malus).

I dette webinaret gir vi en oversikt over hovedproblemstillingene knyttet til vederlagsmekanismen i samspillkontrakter. 

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes torsdag 11. november kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.