Alf Johan Knag

Partner | Faggruppeleder entrepriserett

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg). Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). 

Knag er spesialist i kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Knag gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag har også erfaring med eiendomsutvikling, kjøp/salg, plan- og bygningsrett, utbyggingsavtaler, myndighetskontakt og politiske beslutningsprosesser. Knag har lang og omfattende praksis som prosedyreadvokat innen sine spesialområder.

Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år.

Knag er foreleser ved Juristenes Utdanningssenters obligatoriske Advokatkurs, om temaene «Prosedyreteknikk i sivile saker» og «Avhør av parter og vitner». Han holder også jevnlige fordypningskurs om prosedyreteknikk og retorikk.

Knag har tidligere arbeidet i DLA Piper og Undervisningsbygg, Oslo kommune. Han er sertifisert mekler av Den norske Advokatforening, og er oppnevnt i de faste meklingsutvalgene til Gulating lagmannsrett og tingrettene i Bergen og Sunnhordland.

2015 -

SANDS Advokatfirma DA

Styremedlem
2009 –

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2007 –

Juristenes utdanningssenter

Fast kursleder i prosedyreteknikk
2003 –

Entreprenørforeningen

Fast kursleder i entrepriserett | Bygg og anlegg
2005 – 2008

Norges Handelshøyskole

Sensor i rettsvitenskap
2002 – 2008

Advokatfirma DLA Piper

Advokat | Senioradvokat
2000 – 2002

Føyen Advokatfirma DA

Advokat
1999 – 2000

Advokatfirma Danielsen & Co

Advokatfullmektig
1998 – 1999

Oslo kommune

Juridisk konsulent
1998

Universitetet i Oslo

Cand. Jur.
1996

Universitetet i Bergen

Spesialfag i Bygge- og entrepriserett