Tor André Farsund Ulsted

Partner

Tor André Farsund Ulsted er partner i SANDS. Han har i mange år bistått aktører i bygg- og anleggsbransjen med kravshåndtering, risikoanalyser, strategivalg, tvisteløsning, forhandlinger og prosessoppdrag. Han er også en meget erfaren kursleder og foredragsholder innen entrepriserettslige emner, blant annet som fast foredragsholder for Standard Online/Standard Norge og EBA Vestenfjelske. 

Tor André er styreleder i Entrepriserettsforeningen i Bergen, som er en sentral arena for utveksling av kunnskap og erfaring om entrepriserettslige emner. Han er også medlem av redaksjonskomitéen for NS 3420 (SN/K 401).

2011 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2007 - 2011

Advokatfirmaet Grette AS

Advokat
2006

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap
04/2014

Lov og Rett

Fagkyndige meddommere i sivile rettssaker
02/2012

Lov og Rett

Ferdigstillelse, forholdet mellom NS 3431 og plan- og bygningsloven
2019

Entrepriserettsforeningen

Styreleder

SN/K 401 NS 3420 - Redaksjonskomitéen

Komitémedlem