Webinar | Prosesskoden - NS 3420

I bygge- og anleggsprosjekter er god forståelse for Prosesskoden og/eller NS 3420 viktig for å sikre et godt kontraktsforløp. Kunnskap om disse standardene er ikke bare nyttig for den kalkulerende, men også sentrale hjelpemidler for prosjektledelsen ved spørsmål om blant annet endring og vederlagsjustering. 

I dette webinaret vil vi gi en innføring i juridisk bruk og  forståelse av Vegvesenets Prosesskode og NS 3420.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes torsdag 21. oktober kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start. Det er ingen deltakeravgift.