Webinar | Krav på vederlagsjustering

Vederlagsjustering kan være komplisert. Noen ganger skal man avregne etter enhetspris, mens andre ganger kan man kreve justert enhetspris, utføre arbeidet som regningsarbeid eller presentere et pristilbud. Ulike krav krever ulik dokumentasjon, og noen ganger kreves det særskilt varsling.

I dette webinaret vil vi gjennomgå blant annet:

  • Når kan man kreve vederlagsjustering?
  • Ulike typer vederlagsjustering (enhetspris, justert enhetspris, regningsarbeid, avtalt pris)
  • Håndtering av økte kostnader til rigg- og drift og plunder og heft
  • Varsling og oppfølging av krav på vederlagsjustering

Webinaret er egnet for alle parter i en entreprise, herunder byggherre, rådgiver, entreprenør og underentreprenør.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes fredag 11. juni kl. 08.30 - 09.30 på Teams. Meld deg på ved å trykke denne linken.