Webinar | Fristforlengelse

Fristforlengelse handler om å skyve på dagmulktsbelagte frister. Standarden stiller krav til hvordan dette skal varsles og hvordan varselet skal følges opp fra entreprenørens side.

Fristforlengelse har også en side til forsering. Vi ser at mange er for dårlige til å følge opp krav på fristforlengelse. I dette innlegget vil vi presentere reglene om varsling og håndtering av fristforlengelse.  

Webinaret holdes mandag 3. mai kl. 08.30 - 09.30 på Teams. Meld deg på ved å trykke denne linken.