Sjømatnæringen og koronaviruset

Koronaviruset kan føre til både markedssvikt og logistikkutfordringer for sjømatnæringen. I tillegg kan leveransene av viktige innsatsfaktorer utebli som feks. forleveranser og brønnbåtkapasitet. På lokaliteter og slakteri kan det oppstå bemanningsproblemer som følge av karantene eller reiserestriksjoner.

Flyselskapene reduserer også kapasiteten, noe som rammer eksporten og kan medføre utfordringer med å oppfylle kontraktsforpliktelser. I slike situasjoner vil det være aktuelt å vurdere fleksibilitet og virkemiddel som kan benyttes innenfor bl.a. kontraktsretten og det arbeidsrettslige regelverk. Dette er omtalt i andre av våre artikler knyttet til korona-situasjonen.

Myndighetstiltak kan også være aktuelt innenfor sjømatnæringen. Sjømatbedriftene har bl.a. bedt regjeringen vurdere følgende tiltak:

  • Laks: Øke tillatt biomasse på konsesjonsnivå med 6 pst – med en forløpende vurdering av varigheten av tiltaket.
  • Ørret: Øke tillatt biomasse på konsesjonsnivå midlertidig med 20 prosent.
  • Hvitfisk (Villfisk): Innføre nødvendig fleksibilitet til å overføre ufisket kvote til neste år. Her bes det om en god dialog med næringen for å finne den riktige økningen for de ulike artene.

I en situasjon der myndighetene må innføre strenge tiltak for å hindre smitte, kan det også være aktuelt å vurdere om det finnes muligheter til å søke om dispensasjoner. 

SANDS Advokatfirma vil kunne bistå bedrifter som rammes av korona-tiltak, herunder bistand til myndighetsoppfølgning i denne forbindelse.