Olav Egil Midtgaard

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Olav E. Midtgaard er partner i SANDS med base på vårt kontor i Bergen. Olav har bred erfaring som forretnings- og transaksjonsadvokat i nærmere 20 år, med hovedvekt på aksjetransaksjoner, aksjonæravtaler og selskapsrettslige restruktureringer (fisjoner og fusjoner), samt øvrige egenkapitaltransaksjoner. Han bistår en rekke norske og utenlandske aksjonærer og styrer i norske selskaper, med løpende forretningsjuridisk rådgivning.

Olav har særlig bransjefokus og spisskompetanse innen fiskeri og havbruk, og har gjennomført en rekke større transaksjoner innen sjømatnæringen.

Olav har også eiendomsmeglingsbevilling og bistår kunder jevnlig med eiendomstransaksjoner og -oppgjør.

Kompetanseområder

2004 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Senioradvokat | Partner
2003 - 2004

Bergen tingrett

Dommerfullmektig
2001 - 2003

Bergen byfogdembete

Dommerfullmektig
1999 - 2001

Andersen Legal

Advokatfullmektig
1999

Universitetet i Bergen

Cand. jur.

Diverse fagartikler i norske tidsskrifter