Halfdan Mellbye

Partner (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Halfdan Mellbye er partner ved SANDS sitt kontor i Bergen og leder SANDS’ sjømatgruppe.

Halfdan er spesialist på reguleringen av fiskeri- og oppdrettsnæring og har arbeidet med disse næringene de siste 30 årene. Han har særlig omfattende erfaring og kompetanse på den offentlige reguleringen av fiskeoppdrett i Norge og på fiskesalgslagsloven.

Halfdan har i tillegg meget lang erfaring som rådgiver innenfor et bredt forvaltningsrettslig fagområde med vekt på saksbehandling, miljøspørsmål (blant annet avfall), skole, helse- og sosialvesen og innenfor offentlige anskaffelser. Han er mye benyttet som rådgiver for offentlige organer og bedrifter, særlig kommuner og helseforetak. I tillegg har han bistått en rekke private virksomheter, særlig i konflikter knyttet til miljøspørsmål.

Halfdan har en usedvanlig bred erfaring innenfor offentlig saksbehandling og har omfattende kompetanse innenfor generelle forvaltningsrettslige spørsmål som inhabilitet, taushetsplikt og innsyn etter offentleglova. Han har i tillegg omfattende erfaring med saker om administrative sanksjoner som overtredelsesgebyr og inndragelse av tillatelser.

Halfdan har særlig kompetanse innenfor skriftlig saksbehandling. Han prosederer også jevnlig for domstolene innenfor de fagfelt der han er ekspert, både for private og offentlige klienter. Han har møterett for Høyesterett fra 2015.

Han har også en omfattende undervisningserfaring på sine fagfelt og er ofte benyttet som foredragsholder.

Halfdan er forfatter av en rekke artikler om juridiske spørsmål og har skrevet lovkommentaren til fiskesalslagsloven i Gyldendal rettsdata, Han er rangert blant Norges fremste eksperter innenfor fiskerirett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Han var tidligere advokat ved advokatfirmaet Schjødt og stipendiat og amanuensis ved Det juridiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har møterett for Høyesterett.

Halfdan Mellbye has more than detailed knowledge about laws connected to fish farming, and he sees elements that other lawyers don’t see.

- Klient, Legal500, 2022

2009 -

Partner

SANDS Advokatfirma DA
2004 - 2008

Partner

Advokatfirma DLA Piper Norway DA
2003

Partner

Lindh Stabell Horten
1999 - 2002

Advokat

Secher/Lindh Stabell Horten
1995 - 1998

Advokat

Advokatfirmaet Schjødt
1986 - 1995

Vitenskapelig assistent

Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
1988

Cand. jur.

Universitetet i Bergen