Stein Hegdal

Partner (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Stein Hegdal arbeider med finansieringstransaksjoner, særlig innenfor eiendom, oppfølgning av låneengasjementer, garantier, sikkerhetsspørsmål og restrukturering.  Han har også lang erfaring innenfor kontraktsrett, blant annet større tilvirkningskontrakter og  materiellanskaffelser.  

Stein leder firmaets German Desk. Med sin brede erfaring fra sentrale forretningsjuridiske felter og fra arbeidsopphold i Tyskland er han en verdsatt rådgiver for virksomheter fra tysktalende land ved  etableringer og aktivitet i Norge, hvor han koordinerer og leder team av spesialister.

Stein har møterett for Høyesterett. 

2011 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1996 - 2011

DLA Piper Norway DA

Partner
1993 - 1996

BAHR AS

Advokat
1991 – 1993

Konstituert generaladvokat

1989 - 1992

Østlandet

Krigsadvokat
1986 - 1989

Byggekontor i Emden for ULA-klasse undervannsbåter

1985

Sjøforsvarets forsyningskommando

1976 - 1980

Sjø- og landtjeneste i Sjøforsvaret

1976

Sjøkrigsskolen

Intendanturlinjen
1984

Universitetet i Bergen

Cand. jur.