Restrukturering og insolvens

SANDS' restrukturerings- og insolvensgruppe gir råd og bistand til bedrifter i økonomiske krisesituasjoner, med særlig fokus på restrukturering, refinansiering og kreditorforhandlinger. Våre advokater har både fagkunnskapen og den sosiale forståelsen som er nødvendig for å gi solid praktisk og kommersiell rådgivning til mennesker i en krevende situasjon.

Hvordan vi jobber vi?

Vi jobber med bedrifter i økonomisk krise for å gi dem styringsverktøy i en vanskelig situasjon. Vårt hovedfokus er å bevare våre klienters verdier. Våre advokater har unik kunnskap om restrukturering og insolvens, og samarbeider aktivt med SANDS’ egne revisorer og de andre fagmiljøene på huset for å finne de beste løsningene. Våre advokater har jobbet med flere av de største og mest profilerte sakene i Norge de siste årene, og har opparbeidet seg et sterkt tillitsforhold til aktørene i kredittmarkedet og næringslivet.

Vi bistår også banker, øvrige finansforetak, verdipapirforetak, obligasjonseiere og andre i forbindelse med tapsutsatte engasjement ved forhandlinger og restruktureringer, samt sikring og inndrivelse av krav. Vi har lang erfaring som bobestyrere og bistår jevnlig klienter i spørsmål relatert til gjeldsforhandlinger og konkurs.

Fordi SANDS er unikt til stede med kontorer i alle landsdeler, kan vi behandle landsomfattende saker på en optimal og kostnadseffektiv måte. Vi er også Norges eksklusive medlem av FraudNet, et verdensomspennende nettverk bestående av advokater og revisorer som driver verdigjenvinning over landegrensene. FraudNet er av Chambers Global rangert som «The world leading asset recovery legal Network». Vi engasjeres ofte av utenlandske aktører i saker som involverer innenlandske låntakere, utstedere og andre skyldnere.

Eksempler på saker vi jevnlig arbeider med:

  • Guiding av styrer, ledelse og kreditorer i krevende driftssituasjoner.
  • Rådgivning og annen bistand til virksomheter i økonomiske vanskeligheter hvor siktepunktet er å sikre verdier og finne bærekraftige løsninger - herunder utredning av kreditorposisjoner, handlingsalternativer, strukturering og gjennomføring av forhandlinger med kreditorer og andre interessegrupper.
  • Rådgivning og bistand til banker, obligasjonseiere og andre långivere i forbindelse med tapsutsatte engasjement.
  • Konkursbobehandling og gjeldsforhandlinger
  • Sikring og inndrivelse av fordringer, pant og garantier.
  • Tvangsinndrivelse, midlertidig sikring og arrest.
  • Oppfølgning av krav mot debitorer i utlandet
  • Bistand i konkursrettslige spørsmål som tilbakeholdsrett, separatistrett, omstøtelse, erstatning mv.
  • Vurdering og oppfølging av ansvarssaker knyttet til styreansvar, profesjonsansvar og forsikring.
  • Prosessoppdrag innenfor restrukturering og insolvens.