Kristin Solevåg

Special Counsel

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Kristin Solevåg arbeider i firmaets avdeling for forsikring og ansvar, og har omfattende erfaring fra rådgivning og tvisteløsning for forsikringsselskap, banker og næringsdrivende. Kristin har spesialkompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett, kontraktsrett og prosedyre. Kristin har bred erfaring knyttet til profesjonsansvar, rådgivningsansvar, styreansvar og produktansvar blant annet. Hun har også erfaring med rådgivning og tvisteløsning som har sitt utspring i avhendingsloven i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom.

Kristin har bakgrunn som in house advokat og har hatt ansvar i en rekke prosjekter med utvikling og tolking av rammevilkår, produkt- og systemutvikling i forsikringsnæringen. Hun har omfattende erfaring med skaderevisjon for forsikrings- og reassuranse-selskaper. Hun tar utredningsoppdrag, samt kan bistå med rådgivning og second-opinions i forsikringssaker. I tillegg har Kristin spisskompetanse innen personskaderetten, blant annet innenfor arbeidsulykker.

Kristin har bred prosedyreerfaring og går jevnlig i retten med erstatningssaker for firmaets klienter.

2022 -

SANDS Advokatfirma DA

Special Counsel
2012 - 2022

SpareBank 1 Gruppen AS, Konsernjuridisk avdeling

Advokat
2008 - 2012

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Advokat
2006 - 2008

Advokatfirmaet Seland DA

Advokat
2001 - 2006

BACH AS

Advokatfullmektig | Advokat
2003

Advokatbevilling

2000

University of Southampton

Sjørett, EU og EØS- rett, Menneskerettigheter
1995 - 2000

Universitetet i Oslo

Cand Jur.