Harald Ellefsen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Harald Ellefsen er partner i SANDS. Hovedområdet er havbruk/havbruksrett, med hovedvekt på de regulatoriske områdene, men arbeider også innenfor andre områder, i skjæringspunktet mellom næringsliv og offentlig forvaltning.

Harald bistår næringslivet med strategisk rådgivning, prosjekt-/forretningsutvikling og myndighetskontakt. Han har lang erfaring fra ulike prosjekter med behov for tilrettelegging for offentlig forvaltning på administrativt og politisk nivå.

Harald var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag 1985–1997, etter å ha vært 1. vararepresentant 1981–1985. Han møtte fast på Stortinget fra 1983.

Kompetanseområder

1999 - dags dato

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1997 - 1999

Egen praksis

Advokat
1989 – 1997

Medlem av Finanskomiteen

1985 – 1989

Nestleder i Justiskomiteen

1983 – 1985

Medlem av Forbruker- og administrasjonskomiteen

1983 - 1997

Stortingsrepresentant

1981 - 1982

Sekretær

Regjeringsoppnevnte granskningskommisjon for Rekstensaken
1978 - 1979

Dommerfullmektig

1977-1981

Påtalejurist, bl.a. politiinspektør

1976

Universitetet i Oslo

Cand. jur.,
i 1971-1972

Studier i statsvitenskap

Drew University i USA