Fiskeri og oppdrett

SANDS er en ledende juridisk rådgiver innen fiskeri og oppdrett. Begge næringene og deres verdikjeder er i rivende utvikling, og det kreves stadig stødigere juridisk rådgivning for å sikre vekst og utvikling.

High knowledge in a wide range of problems related to fishing and aquaculture, and understanding of technical and biological issues related to aquaculture

- Klient, Legal 500, 2022

SANDS’ markedsledende posisjon har røtter i lang erfaring, geografisk tilstedeværelse langs hele kysten, sterk juridisk kompetanse innen fiskeri-, oppdretts- og forretningsjus, inngående kjennskap til næringenes behov, samt en kapasitet som gjør at vi kan levere topptung og effektiv rådgivning.

SANDS har med sine syv kontorer lokal tilknytning til kystbyene og har noen av næringenes største aktører på klientlisten. Våre 12 dedikerte partnere og advokater er unikt til stede der næringene holder til langs kysten - i Tromsø, Trondheim, Ålesund og Bergen - og leder derfra komplekse prosesser som fører til endringer i regulering og lovgivning for hele sektoren.

Faglig styrke

SANDS er den ledende juridiske rådgiveren innen både fiskeri og oppdrett, og skiller seg fra mange advokatfirmaer ved å være like sterke på begge bransjer. Vi tilbyr våre tjenester til hele verdikjeden fra kjernebedriftene og ut til de omkringliggende bransjene: fra kunnskapsleverandører, fishteck og helseindustri, til skipsbyggere, foredlere og distributører. På SANDS’ klientliste finner du de største aktørene innen fiskeri og oppdrett i Norge. 

Virksomhetene i oppdrett og fiskeri er blitt langt større. Driften er blitt dyrere, mer profesjonalisert og strukturert. Det stilles stadig strengere og mer omfattende offentligrettslige krav. Da øker også etterspørselen etter solide forretningsjuridiske tjenester. 

SANDS dekker alle juridiske felt innen fiskeri og oppdrett: transaksjoner, forretningsrådgivning, regulatoriske forhold og konfliktløsning. Hvert år håndterer vi opptil 20 store transaksjonsmandater i fiskerinæringen alene, noe som gjør oss klart størst i bransjen. Vi tilbyr også Norges ledende skatteeksperter innen fiskeri og oppdrett. En av våre partnere publiserte i 2017 boken med hele regelverket for oppdrettsnæringen, inkludert juridisk analyse og tolkning. 

SANDS’ blogg fiskejuss.no, er en dynamisk ressurs for både fagfolk og klienter, med juridiske ressurser og relevante artikler om sektoren.

Til stede: Slik jobber SANDS

Solid juridisk rådgivning er essensielt for å unngå utfordringer og tvister, men er også verdiskapende i seg selv. En sektor som i utgangspunktet er gjennomregulert, skal ytterligere struktureres og profesjonaliseres. Da behøves juridiske rådgivere som evner å sette næringens kommersielle utvikling fremst. Til dette kreves en unik tilstedeværelse: 

Advokater som kan rulle med bransjen. SANDS har 12 fagsterke partnere som er dedikert til fiskeri og oppdrett. I en sektor som defineres av korte tidshorisonter (lodden venter ikke på at tillatelsen skal tildeles) vet vi hvor avgjørende det er å kunne agere raskt og presist for å løse oppståtte utfordringer. Fisken sover ikke. SANDS tilbyr dedikerte partnere og team som er tilgjengelige med spisset rådgivning døgnet rundt. 

Advokater som er til stede. Et rederi, en fiskekjøper og en leverandør har forskjellig bransjemessig logikk bak lønnsomhet og risiko. For å rådgi hele verdikjeden kreves inngående kjennskap til de underliggende bransjene. SANDS mener denne kunnskapen erverves ved å være til stede. Våre advokater sitter på kontorer fra Tromsø til Bergen – på kysten der næringen utvikles hver dag. Vi kjenner fiskeriforvaltningen både lokalt, regionalt og nasjonalt, og bruker vår størrelse og geografiske tilstedeværelse som et konkurransefortrinn for våre klienter.

Hvilke tjenester tilbyr SANDS

Veksttrendene vil forsterkes og det forventes ytterligere profesjonalisering og strukturering i fiske og oppdrett. Dermed vil også etterspørselen etter mer spesialisert juridisk kompetansestige.

SANDS tilbyr et bredt spekter av tjenester: 

  • Kjøp og salg av virksomheter, fartøy og fiskerettigheter, oppdrettskonsesjoner og lokaliteter
  • Tilpasninger i driftsgrunnlag, eierendringer og generasjonsskifte
  • Ulike typer kommersielle kontrakter, salgs-, produksjons- og distribusjonskontrakter
  • Rammebetingelser, regulering og myndighetskontakt
  • Nybygg og finansiering
  • Skatte- og avgiftsmessige tilpasninger
  • Prosedyre og tvisteløsning

T- Client, Legal500, 2022

- Klient, Legal500, 2022

Fisken sover ikke

Fiskeri- og oppdrettsnæringene stormer videre. Samtidig øker behovet for advokater som forstår at fisken verken sover eller venter på at konsesjonene skal tikke gjennom. - Vi vet hvordan dette fungerer fordi vi er tilstede langs hele kysten og jobber på samme klokke som resten av næringen – altså den som tikker absolutt hele døgnet, sier Ole-Martin Andreassen, partner ved vårt kontor i Tromsø.

Sjømatpodden

Sjømatpodden er et samarbeidsprosjekt mellom advokatfirmaet SANDS og Sjømatbedriftene. Podkasten er for deg som ønsker å følge med på reguleringen av fiskeri, havbruk og fiskeindustri. Lytt på podkasten vår her. 

Relaterte artikler