Webinarer: Generasjonsskifte | Kjøp og salg av virksomheter | Incentivordninger - våren 2021

Denne våren inviterer SANDS sammen med GCE Blue Maritime Cluster til en serie med korte webinarer der vi gir våre beste råd og tips innenfor følgende temaer:

- Generasjonsskifte i virksomheter

- Kjøp og salg av selskaper

- Incentivordninger

29. april | Generasjonsskifte i virksomheter

Når bør eierskap overføres til neste generasjon og hvordan tilrettelegger man for en god overføring? Haster det å gjennomføre dette nå i 2021 eller bør vi vente? Kan vi gjøre en delvis overføring nå? Hvilken betydning har den nye arveloven for generasjonsskifte? Og hvilke politiske føringer og endringer kan vi vente oss og som kan ha betydning for når og hvordan man gjennomfører generasjonsskiftet?

Dette og en rekke andre relevante problemstillinger vil bli belyst.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes torsdag 29. april kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!

26. mai | Kjøp og salg av virksomheter

Vi vil i dette webinaret gi våre beste råd for kjøp og salg av virksomheter. Hvordan skjer dette og hva bør du tenke på? Hvordan setter markedet verdien og hvilke faktorer kan du selv endre på? Hvordan bør du organisere eierskapet i forkant av salg for å redusere skattebelastningen og oppnå best mulig gevinst?

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes onsdag 26. mai kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!

15. juni | Incentivordninger

Vi vil i dette webinaret gi våre beste råd for valg og bruk av incentivordninger. Hva finnes og hva skal vi velge? Hvordan kan vi gi ansatte sterkere incentiv til å bidra til en økt verdiskapning? Er det noen modeller som gir bedre fordeler og lavere skatt enn andre? Hva kreves og – hvilke modeller passer best for min bedrift?

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes tirsdag 15. juni kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!