Webinar | Generasjonsskifte i virksomheter

SANDS Advokatfirma og Formunesforvaltning har gleden av å invitere til gratis webinar om generasjonsskifte i virksomheter. I dette webinaret vil vi gjennomgå og svare på flere relevante problemstillinger:

Når bør eierskap overføres til neste generasjon og hvordan tilrettelegger man for en god overføring? Haster det å gjennomføre dette nå i 2021 eller bør vi vente? Kan vi gjøre en delvis overføring nå? Hvilken betydning har den nye arveloven for generasjonsskifte? Og hvilke politiske føringer og endringer kan vi vente oss og som kan ha betydning for når og hvordan man gjennomfører generasjonsskiftet?

Dette og en rekke andre relevante problemstillinger vil bli belyst.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes onsdag 2. juni kl. 10.00 - 10.45. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.

Webinaret ledes av advokatene Ulf H. Sørdal og Olav E. Midtgaard i SANDS. Monica Salthella, daglig leder i Formuesforvaltning, vil være programleder. Monica har bred styreerfaring fra næringslivet inkl. børsnoterte selskaper i Norge innen Eiendom, Industri og offentlig forvaltning. Hun har 26 års erfaring fra bank, finans, rådgivning og formuesforvaltning. Hun etablerte Formuesforvaltning på Vestlandet i 2006.

Vel møtt!