Webinar | Dialog og forhandlinger

Anskaffelsesregelverket gir utstrakt adgang til å bruke dialog og forhandlinger. Denne kommunikasjonen mellom oppdragsgivere og leverandører kan både føre til retting av feil, avklaring av misforståelser og forbedring av tilbudene. Vi erfarer likevel at både oppdragsgivere og leverandører i alt for liten grad utnytter potensialet som ligger i god bruk av dialog og forhandlinger i konkurransene.

I dette webinaret vil vi gjennomgå de viktigste grensene for bruk av dialog og forhandlinger og gi nyttige tips til gjennomføringen.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes torsdag 27. mai kl. 08.30 og holder på til kl. 09.30. Meld deg på ved å trykke denne lenken innen 26. mai. Det vil foregå på Teams og du vil få tilsendt link for pålogging i god tid før start. 

Vel møtt.