Kjersti Holum Karlstrøm

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Kjersti Holum Karlstrøm er partner i SANDS. Kjersti jobber spesialisert med offentlige anskaffelser og yter rådgivning innenfor dette fagfeltet til både offentlige og private. Hun har omfattende prosedyre- og tvisteløsningserfaring. Kjersti er en av ti nemndsmedlemmer i KOFA oppnevnt av Kongen i Statsråd.

Kjersti arbeider også med entrepriserett og andre kommersielle kontrakter i næringslivet. Hun holder årlig en rekke foredrag innenfor anskaffelsesregelverket og i entrepriserett.

2014 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2010 - 2014

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Senioradvokat
2008 - 2010

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, Troms og Finnmark

Fylkesnemndsleder
2007

Senja tingrett

Kst. Tingrettsdommer | Sorenskriver
2004 - 2007

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Stipendiat | Amanuensis
2002 - 2004

Advokatene Bakke og Pedersen DA

Advokatfullmektig | Advokat
2001 - 2002

Rana tingrett

Dommerfullmektig | Kst. sorenskriver
2001

Universitetet i Tromsø

Cand. jur.