Seminar og webinar | Rettslige skranker for rammeavtaler i offentlige konkurranser – særlig i lys av EU-domstolens sak C-23/20

Det offentliges inngåelse av rammeavtaler er underlagt en rekke rettslige skranker. EU-domstolen har i en nylig avsagt dom oppstilt ytterligere skranker for bruk av slike avtaler.

Vi ser nærmere på bruk av rammeavtaler og hva både oppdragsgiver- og leverandørsiden bør være oppmerksomme på ved utlysning, inngåelse og bruk av slike avtaler.

De som ønsker å være fysisk tilstede er hjertelig velkommen til våre lokaler i Tromsø (Strandtorget 3). Det er få plasser, så her gjelder "førstemann til mølla". Seminaret kjøres også på Teams for de som ønsker å delta på nett og/eller befinner seg andre steder i Norge.

Vi tar smittevern på høyeste alvor og vi vil sørge for at smittevernreglene ivaretas under hele arrangementet. Det serveres frokostblings og kaffe/te til de som møter opp fysisk.

Tidspunkt og påmelding

Arrangementet finner sted onsdag 15. september kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 13. september. Det er ingen deltakeravgift.