Seminar og webinar | Hvordan klage på tildelingen i en offentlig konkurranse?

SANDS inviterer til høstens første frokostseminarer innen offentlige anskaffelser og tar for seg høyaktuelle tema for alle leverandører som inngir tilbud i offentlige konkurranser til stat og kommuner.

Om klagemuligheter, fremgangsmåte og innsyn

Dette frokostseminaret er praktisk rettet mot leverandørmarkedet og tar for seg typiske problemstillinger som klageprosessen utløser. Det er mulighet for spørsmål til foredragsholderne underveis.

De som ønsker å være fysisk tilstede er hjertelig velkommen til våre lokaler i Tromsø (Strandtorget 3). Det er få plasser, så her gjelder "førstemann til mølla". Seminaret kjøres også på Teams for de som ønsker å delta på nett og/eller befinner seg andre steder i Norge.

Vi tar smittevern på høyeste alvor og vi vil sørge for at smittevernreglene ivaretas under hele arrangementet. Det serveres frokostblings og kaffe/te til de som møter opp fysisk.

Tidspunkt og påmelding

Arrangementet finner sted fredag 3. september kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken innen 1. september. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!