Håndtering av offentlige smitteverntiltak

Bekjempelsen av coronaviruset innebærer at vi alle må rette oss etter nødvendige smitteverntiltak iverksatt av kommunene og de statlige helsemyndighetene.

For næringslivet kan det oppstå ulike spørsmål knyttet til disse smitteverntiltakene. Det kan være konkrete tolkningsspørsmål. Det kan også oppstå situasjoner der smitteverntiltakene får store uheldige konsekvenser for enkeltvirksomheter, samtidig som de fremstår som lite hensiktsmessige. Slike situasjoner er det viktig å gjøre myndighetene klar over – slik at de kan treffe de rette smitteverntiltakene.

Vi har meget god kompetanse på smittevernlovgivningen og kan bistå ved konkrete tolkningsspørsmål og i kontakt med myndighetene for å få endret uheldige og uhensiktsmessige smitteverntiltak. Det er viktig å holde hjulene i samfunnet i gang samtidig som vi alle gjør så godt vi kan for å hindre spredning av smitte.