Sofia Bjørck

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Sofia Bjørck jobber med fast eiendom og har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Sofia har erfaring fra byggesaksbehandling og kjenner offentlige beslutningsprosesser godt. Hun rådgir kunder i planprosesser og større byggeprosjekter. Sofia har også bred kompetanse innenfor utvikling av eiendom, herunder utbyggingsavtaler, gjennomføringsmodeller, infrastrukturbygging og grunnerverv.

Sofia har lang erfaring med eiendomsstrukturering, herunder deling, matrikulering, tinglysing og seksjonering. Hun jobber også med generelle eiendomsrettslige spørsmål og spørsmål relatert til drift og opprettelse av eierseksjonssameier. Sofia jobber også med generell forvaltningsrett og kontraktsrettslige spørsmål.

Sofia publiserer jevnlig fagartikler og benyttes ofte som foredragsholder.

Kompetanseområder

2020 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2018 - 2020

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2008 - 2018

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Advokatfullmektig | Advokat | Senioradvokat
2007

Bygnings- og reguleringsavdelingen, Fredrikstad kommune

Saksbehandler
2007

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap
2007

University of Southampton

LLM Maritime Law
2004

Erasmus Universiteit Rotterdam

Spesialfag internasjonal rett