Nicolai Skridshol

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Nicolai Skridshol er spesialisert innen gransking og compliance, samt tvisteløsning og prosedyre. Nicolai har tung kompetanse innen norsk og internasjonalt anti-korrupsjonsarbeid. Han har betydelig erfaring med å bistå selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner i deres forebyggende og avdekkende undersøkelser i ulike jurisdiksjoner. Erfaringen omfatter blant annet en rekke jurisdiksjoner i Asia, Afrika, Europa, og i Brasil, der han har ledet ulike team bestående av norske og utenlandske forensic spesialister og advokater.

I tillegg til avdekkende undersøkelser har Nicolai betydelig erfaring med å bistå selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner i deres risk management/ compliance-arbeid

Nicolai er en anerkjent sparringpartner og trusted advisor for styrer, toppledelse og nøkkelpersoner. Han benyttes også mye som foredragsholder.

2014 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1990 - 2003

PwC AS

Direktør
2002 - 2012

Advokatfirmaet Haavind AS

Senioradvokat
2001

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
2017

Advokatbladet

Robotiseringsutviklingen er imponerende og spennende - intervju
Les artikkelen her
2017

First House

Oppkjøp i en globalisert verden - intervju
Les artikkelen her
2017

First House

Granskninger I Partienes fylkesårsmøter
Les artikkelen her
2016

Dagens Næringsliv

Kan stole på private granskninger
2014

SANDS

Nicolai Skridshol går til SANDS
2015

Dagens Næringsliv - Magasinet

Den hemmelige klubben
2015

PwC Granskingsbloggen

Hva har skjedd?
2015

PwC Granskingsbloggen

Gratulerer
2013

Finansavisen

Kan straffes for uaktsomhet
2013

Dagens Næringsliv

Ønsker veiledning om korrupsjon
2013

Dagens Næringsliv

Vil rydde opp uten å måtte anmelde
2012

Finansavisen

Amerikanske antikorrupsjonsregler - et dilemma for norske bedrifter
2012

Finansavisen

Venter økning i illojalitetssaker
2012

Kapital

Jobb & karriere - Stopp utro tjenere
2011

Finansavisens JUS-bilag

Internasjonalt - Vil bekjempe bestikkelser
2010

Finansavisens JUS-bilag

Granskninger - Økt etterspørsel
2008

Dagens Næringsliv

Gransking - et onde?
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020

Finansavisens advokatundersøkelse

Nicolai er rangert blant Norges aller fremste advokater i kategorien «Granskning og compliance»
2020 -

SANDS Advokatfirma DA

Styremedlem

Unicefkomitéen i Norge

Kontrollutvalgsmedlem