Frode Henning Antonsen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Frode Henning Antonsen er partner, og leder SANDS’ Trondheimskontor. Han har spesialisering i kontraktsrett, særlig innenfor entreprise, skipsbygging, industri og leveransekontrakter, både rådgivnings- og tilvirkningskontrakter. Han har særlig bransjefokus og bransjeforståelse innenfor bygge- og anleggsnæringen, fiskeri og oppdrett, næringsmiddelindustri og leverandørindustri – offshore og landbasert. 

Frode Henning bistår både i forhandlinger og kontraktsinngåelse, oppfølging i kontraktsperioden samt tvisteløsning gjennom megling utenfor/innenfor rettsapparatet eller prosedyre for alminnelige domstoler og voldgiftsrett. Han driver også strategisk rådgivning for de bransjer han regelmessig har oppdrag for. 

Frode Henning var i to år vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

2008 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
1997 - 2007

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Advokatfullmektig | Advokat
1995 - 1996

Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Vitenskapelig assistent
2007 - 2018

Heimevernet

Oppdrag som hjelpekrigsadvokat for Generaladvokaten og kontraktjurist
1997

Universitetet i Oslo

Cand. jur.
1995

Rijksuniversiteit Leiden, Nederland

Studier i EU-rett og energirett
1989 - 1990

Befalsskolen for Hærens Intendantur og Hærens Transportkorps BSHTI

Logistikkutdannelse