Daniel Skjevik-Aasberg

Advokatfullmektig

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Daniel Skjevik-Aasberg er advokatfullmektig ved Oslo-kontoret og jobber i teknologiavdelingen. Daniel arbeider hovedsakelig med selskapsrett, skatt, kontrakter og regulatoriske spørsmål. Han skrev master om skattlegging av utenlandske selskaper som driver digital virksomhet i Norge.

Daniel har tidligere jobbet som rådgiver i rådgivnings- og analysebyrået Zynk hvor han bisto klienter med samfunns- og myndighetskontakt, strategisk posisjonering og analyse. Han arbeidet spesielt med kunder i teknologi-, industri- og energisektoren og spørsmål knyttet til regulatoriske forhold og bærekraft.

Før han begynte i SANDS, var Daniel politisk rådgiver med ansvar for arbeids- og sosialpolitikk i Høyres stortingsgruppe. Han har også vært kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsrepresentanter i Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen.

Daniel har lang erfaring fra både lokal og nasjonal politikk. Han var blant annet fungerende leder og nestleder i Unge Høyre, satt i Høyres sentralstyre og har vært kommunestyrerepresentant i Narvik. Han hadde også det overordnede ansvaret for politikkutviklingen i Unge Høyre og jobbet tett med ny nasjonal klima- og miljøpolitikk.

Kompetanseområder

2022 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig
2021 - 2022

Zynk AS

Rådgiver
2018 - 2021

Stortinget

Politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe
2016 - 2018

Stortinget

Kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe
2016 - 2020

Unge Høyre

Fung. leder, 1. nestleder og sentralstyremedlem
2015 - 2022

Narvik kommune

Kommunestyrerepresentant
2021

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap