Cicilie Sørum Gregoire

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Cicilie Sørum Gregoire er senioradvokat ved SANDS’ kontor i Tønsberg og er tilknyttet firmaets faggrupper for næringseiendom og offentlige anskaffelser.

Cicilie jobber med fast eiendom med særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett, samt infrastrukturutvikling, herunder grunnerverv, refusjonskrav og utbyggingsavtaler. Hun kjenner offentlige beslutningsprosesser godt.

I tillegg har Cicilie bred erfaring med rådgivining innen kontraktsrett, og spesielt innen entreprise. Cicilie har god kjennskap til entreprisestandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

Kompetanseområder

2022 -

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2013 – 2022

Færder kommune

Advokat
2009 - 2013

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfullmektig
2008

Universitet Aix-Marseille III

Master i rettsvitenskap