Caterina Håland Gaeta

Partner (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Caterina Håland Gaeta arbeider med prosedyre for alle deler av næringslivet. Hun har omfattende erfaring med større og kompliserte rettstvister, både i sivile saker og i saker om økonomisk kriminalitet.   

Hun har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for domstolene, hovedsakelig kommersielle tvister og saker om styreansvar eller øvrig ansvar etter aksjeloven.

Caterina har også tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet, særlig saker om verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, i tillegg til korrupsjon og miljøkriminalitet. Hun har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene.   

Hennes erfaring med omfattende rettstvister og økokrimsaker innebærer at hun er vant til å bistå selskaper med strategisk rådgivning og håndtering av krisesituasjoner, samt med forberedelse til og gjennomføringen av intervjuer og avhør.

Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.

2022 -

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2011 - 2021

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat | Senioradvokat
2019

Møterett for Høyesterett

2008

Universitetet i Milano

Master i rettsvitenskap, internasjonal og europeisk rett
2020

Finansavisens undersøkelse om Norges beste advokater

Rangert som nr. 2 i kategorien “up and coming” innen økonomiske straffesaker