Caterina Gaeta

Senioradvokat (H)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Sekretær

Caterina Håland Gaeta er spesialisert innen strafferett og prosedyre med tung kompetanse innen økonomisk kriminalitet, særlig saker om verdipapirhandelloven - innsidehandel og markedsmanipulasjon, i tillegg til korrupsjon og miljøkriminalitet.

Caterina bistår selskaper og privatpersoner som forsvarer i Økokrimsaker, og har derfor betydelig erfaring innen håndtering av krisesituasjoner, strategisk rådgivning, bistand i forbindelse med forberedelse til og gjennomføringen av intervjuer og avhør.

Hun har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for domstolene, særlig som forsvarer i straffesaker, og har prosedert i flere av de største saker om økonomisk kriminalitet i Norge de siste årene. Hun har i tillegg omfattende erfaring med større sivile saker. 

Caterina har i tillegg bred internasjonal erfaring, og snakker seks språk flytende.

2011 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat | Senioradvokat
2019

Møterett for Høyesterett

2008

Universitetet i Milano

Master i rettsvitenskap, internasjonal og europeisk rett
2020

Finansavisens undersøkelse om Norges beste advokater

Rangert som nr. 2 i kategorien “up and coming” innen økonomiske straffesaker