Anders Lund

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Anders er senioradvokat ved SANDS’ kontor i Oslo, hvor han er tilknyttet firmaets avdeling for tvisteløsning og prosedyre, samt firmaets avdeling for Energi, Shipping & Offshore.

Anders er spesialisert innenfor kontraktstvister, herunder tilvirknings- og entreprisetvister – både onshore og offshore. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrettene og lagmannsrettene, samt bistått i forbindelse med flere saker for Høyesterett. Anders har bistått nasjonale og internasjonale klienter med flere høyprofilerte rettsaker både i Norge og i utlandet. Hans bistand inkluderer også generell rådgivning innenfor det forretningsjuridiske området mot norske og internasjonale klienter.

2014 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2014

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap