Webinar | Våre beste tips om organisering av utviklingsprosjekter

Ved planlegging og gjennomføring av et utviklingsprosjekt er det viktig å tenke på hvordan prosjektet skal organiseres. Viktige temaer er eiendomsstruktur og rettslig organisering med tanke på salg og senere drift. Hvordan prosjektet skal organiseres får betydning for en rekke valg som tas i prosjektet, herunder utforming av reguleringsplanen. Som utbygger er det viktig å ta de riktige valgene på riktig tidspunkt i prosjektet, slik at man sikrer verdiene i prosjektet og får til en god gjennomføring.

I dette webinaret skal vi gi praktiske råd om organisering av prosjekter fra planfase til salg. Vi vil blant annet gjennomgå: 

  • Eiendomsstruktur og reguleringsplanens betydning for den
  • Etablering av eierseksjonssameie (nødvendig eiendomsstruktur, vedtekter mv.) 
  • Etablering av borettslag med fellesgjeld - borettslagsmodellen
  • Ulike fremgangsmåter for å organisere parkering (anleggseiendom, seksjonering mv.) 
  • Feltutbygging i flere trinn med fellesarealer, felles parkering mv. 

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 25. mai kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.