Webinar | Våre beste tips om forhandling og utforming av utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for å gjennomføre reguleringsplaner og realisere utbyggerens og kommunens visjon. I utbyggingsavtalen kan utbygger pålegges å gjennomføre tiltak som er inntatt i reguleringsplanen. Slike avtaler handler oftest om gjennomføring av offentlige infrastrukturtiltak, inntatt som rekkefølgekrav i planen.

Utbyggingsavtaler reiser en rekke spørsmål knyttet til avtaleinngåelse, hvilke krav som kan pålegges, kostnadsfordeling og forhandlinger. I dette webinaret deler vi våre erfaringer med gjennomføring av utviklingsprosjekter og forhandling av utbyggingsavtaler.

I webinaret skal vi blant annet gjennomgå følgende temaer:

  • Hva er en utbyggingsavtale og hva brukes den til?
  • Hva er forutsetningene for å bruke utbyggingsavtaler?
  • Hva kan pålegges utbygger gjennom en utbyggingsavtale?
  • Hva kan og bør partene bidra med?
  • Avtalens innhold og viktige avtalepunkter
  • Ulike avtalemekanismer for gjennomføring
  • Forhandlingssituasjonen og forhandlingsteknikk

Dette webinaret passer for alle involverte i byggeprosjekter, men med særlig fokus på eiendomsutviklere, utbyggere og rådgivere

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 4. mai kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.