Webinar | Våre beste tips om erverv av grunn og rettigheter i utviklingsprosjekter

I utviklingsprosjekter oppstår ofte behov for å sikre seg grunn og rettigheter fra andre. Det er viktig at utbygger tenker på dette så tidlig som mulig i utviklingsprosjektet, enten for å redusere behovet eller unngå å måtte erverve grunn og rettigheter, eller for å sikre seg den aktuelle grunn eller rettighetene i tilstrekkelig tid før en trenger dem. I dette webinaret vil vi gi praktiske råd knyttet til forhandlinger og avtaleinngåelse, i tillegg til innsikt i ekspropriasjonsreglene.

I webinaret vil vi gjennomgå:

  • Behov for grunn- og rettighetserverv og tilpasning i planfasen
  • Ekspropriasjon; prosess, vilkår og erstatning
  • Minnelig løsning; dialog og forhandling
  • Avtaler om grunnerverv og grunnavståelse

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 8. juni kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.