Webinar | Våre beste tips for gjennomføringen av prosjektet

Når man skal planlegge og gjennomføre utbyggingsprosjektet er det viktig å velge «riktig» entrepriseform. En rekke faktorer bør påvirke et slikt valg, men vanligst i dag er totalentreprisen.

En vellykket gjennomføring handler likevel om mer enn valg av entrepriseform eller finpuss av avtalevilkår. Den menneskelige faktor bør ikke undervurderes, og det gjelder for alle involverte i et byggeprosjekt. Det samme gjelder behovet for kompetanse og ikke minst rolleforståelse – kanskje aller mest på byggherresiden siden de færreste bygger flere ganger. Motstykket er entreprenørene som bygger «hele tiden» og som er vel kjent med kontraktens handlingsrom.

I vårt webinar vil vi gi 10 suksesskriterier for å lykkes med byggeprosjektet, og hvilke faktorer som erfaringsmessig bør vektlegges for å sikre en god gjennomføring. Målet for en byggherre vil oftest være riktig kvalitet, forutsigbar kostnadsutvikling, ferdigstillelse innen avtalt tid og lavest mulig konfliktnivå. Disse faktorene og et tidvis høyt konfliktnivå, har ført til at flere vurderer «samspill» som en mulig løsning. Følgelig vil vi også si noe om denne gjennomføringsmodellen på webinaret. 

Dette webinaret passer for alle involverte i byggeprosjekter, men med særlig fokus på eiendomsutviklere, utbyggere og rådgivere.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret holdes tirsdag 27. april kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for pålogging i god tid før start.