Webinar | Våre beste råd for reguleringsfasen

Tomten er kjøpt og nå skal idéen realiseres. Det første steget i prosessen er å få på plass en reguleringsplan som kan tilrettelegge for god gjennomføring og eliminere risiko. Veien er lang og med flere fallgruver og utfordringer, men også med muligheter for gode løsninger. Vi vil i dette webinaret gi deg våre beste råd for planfasen, og vil bl.a. gjennomgå følgende temaer:

  • Plansystemet, plantyper og planprosessen
  • Utrednings- og dokumentasjonskrav 
  • Plankart, hensynsoner og bestemmelser
  • Kommunens adgang til å stille vilkår og krav – særlig om rekkefølgekrav
  • Hvordan sikre en god eiendomsstruktur for gjennomføring av prosjektet
  • Praktiske råd for gjennomføring av planer

Dette webinaret er ett av flere om eiendomsutvikling denne våren. Bli med på våre webinarer for å sikre en god prosjektgjennomføring og verdiskapning! Vi vil i forkant av hvert webinar sende ut egne invitasjoner med påmelding, men det er fullt mulig å melde seg på flere temaer allerede nå.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes tirsdag 13. april kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke her. Det foregår på Teams og vi vil sende ut link på deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!