Webinar | Skatte-lavtrykk over sjømatnæringene

Sjømatbedrifter skal og vil betale skatt på linje med alle andre. Imidlertid har skattetrykket og viljen til å skattlegge sjømatnæringene økt kraftig i det siste og ser ikke ut til å avta.

Både ressurs-skatt, økt formuesskatt og en helt spesiell eiendomsskatt for oppdrett fører til høyere trykk på oppdrett enn på vanlige bedrifter på land. Hvorfor er det slik? Vi ser litt nærmere på innholdet i påstandene og hva som kan gjøres for å få forutsigbare og like rammebetingelser innen skatt i Norge.

Formuesforvaltning er opptatt av flere forhold som berører skattesystemet. Både det at den arbeidende kapital i virksomhetene kan få virke nettopp der og at uttak, fordeling og overføring til nye generasjoner kan fungere mest mulig smidig. Vilkår og rammebetingelser er viktig å forstå. Derfor har vi fått med oss noen til å utdype hva som skjer med hensyn til:

  • Er det like regler for bedrifter i dag? Blir lokale og regionale eiere prioritert eller glemt av lovgiver? Er det ikke «vanlige næringsdrivendes» tur nå? Eller skal de store få overta alt?
  • Kraftig økning i formuesskatt. Hva betyr det for den enkelte?
  • Forskjellsbehandling systematiseres. Likhetsprinsippet svekkes.
  • Verdsettelse av oppdrettstillatelser kom nå i høst. Verdien vil bli omtvistet. Hvordan skal vi forholde oss til dette?
  • Hvilke regler kan bidrar til enklere generasjonsskifter og sikre fortsatt verdiskapning lokalt?
  • Må vi virkelig flagge ut for å få internasjonale betingelser? Er det i det hele tatt ønskelig - eller mulig?

Vi har fått med oss advokat Ulf H. Sørdal til å belyse dagens regler og sette disse temaene på spissen. Fra næringen har vi fått med oppdretter Ola Braanaas og Robert Eriksson som representerer Sjømatbedriftene. Monica S. Salthella fra Formuesforvaltning skal lede denne samtalen.

Tidspunkt og påmelding
Webinaret foregår på streamingtjeneste tirsdag 8. februar kl. 12.00 - 12.45. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Du vil motta link for deltagelse i god tid før start. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!