Webinar | Koronaviruset i bygge- og anleggsbransjen. Status og erfaringer. Hva nå?

Koronaviruset har påvirket bygge- og anleggsbransjen hele våren 2020. De fleste bygge- og anleggsplasser har klart å holde prosjektene gående med relativt god framdrift i hele perioden. Aktørene har samarbeidet gjennom en stor pandemi som ikke går over med det første. Dette påvirker samfunnet generelt og bygge- og anleggsbransjen spesielt, og medfører nye problemstillinger knyttet til drift og produksjon, særlig med tanke på smittetiltak og vareleveranser.

I mars ble det brukt mye ressurser på nøytrale varsler og svar på disse. Den 19. mai skal vi se nærmere på situasjonen to måneder etter at det ble iverksatt strenge tiltak fra regjeringen. Hvilke tiltak er nødvendige for å sikre gjennomføring av prosjektene? Hva kan aktørene forvente av hverandre? Hvordan kan vi sørge for at alle aktørene opprettholder sine leveranser? Hvilke erfaringer har vi gjort oss? Klarer vi å avslutte prosjektene med en god økonomi for aktørene?

Foredragsholdere er Frode Henning AntonsenBritt NergårdBård SolemInger Størseth og Ingrid Eriksen.

Tidspunkt

Webinaret starter 19. mai kl. 09.00 og holder på til kl. 10.30.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken, så vil vi sende deg påloggingslink kl. 08.30 samme dag. Deltakelse er gratis. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød.

Velkommen!