Webinar | Koronakrisens betydning for arbeidslivet. Praktiske problemstillinger i den «nye» arbeidshverdagen

Vi har lenge håpet at høsten kunne gi muligheter for de gode fysiske møtene, men sånn er dessverre ikke verden helt enda.

Vi i SANDS inviterer derfor til webinar torsdag 3. desember med fokus på utvalgte aktuelle og praktiske problemstillinger på arbeidslivets område.

Temaene vi skal innom er:

  • Hjemmekontoret – hvilke regler gjelder for arbeidstid og arbeidsmiljø, og hvem har ansvaret om ansatte skader seg?

  • Hva gjelder om ansatte blir smittet av korona i forbindelse med jobb?

  • Tilpasning av arbeidsstokken i en vanskelig tid – hvordan skal man som arbeidsgiver manøvrere usikkerheten knyttet til fremtidige sysselsettingsmuligheter?

Foredragsholderne er Eva Drageset og Ellen A. Gooderham som begge er tilknyttet SANDS sitt arbeidsrettsteam.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes torsdag 3. desember kl. 09.00 - 10.00 på Teams. Meld deg på ved å trykke denne linken innen 1. desember.

Vel møtt!