Webinar | Kjøp og salg av eiendom

Våre beste tips for kjøp og salg av eiendom/eiendomsselskap  – hvordan kan du fra dag 1 planlegge og tilrettelegge for å oppnå en god gevinst?

I dette webinaret vil vi dele våre erfaringer og bl.a. se nærmere på følgende temaer:

  • Hvordan optimalisere en salgsprosess
  • Hva bør med i en budaksept
  • Due diligence  - hva bør man se etter, og hvordan regulere funn i kjøpekontrakten
  • Vurdering av særlige bestemmelser i kjøpekontrakten
  • Noen tips vedr. selve oppgjøret

Tidspunkt og påmelding

Dette webinaret holdes tirsdag 18. januar 2022 kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!