Webinar | Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser?

Mange entreprenører gjør feil når de gir tilbud på offentlige prosjekter. Ofte i form av mangler i dokumentasjonen, men oftest gjennom underprioritering av viktige deler av tilbudsbesvarelsene. Dette taper entreprenørene kontrakter på. Om de likevel vinner, kunne de vunnet med høyere pris.

Vi erfarer at mange leverandører ville stått sterkere i anbudsprosessene hvis de hadde hatt bedre rutiner for tilbudsfasen og bedre kunnskaper om mulighetene i prosessen. Ved utarbeidelse av tilbud er det behov for innsikt i anskaffelsesregelverket og oppdragsgivers ønsker for anskaffelsesprosessen.

Vi vil se nærmere på krav og tildelingskriterier brukt i store offentlige anskaffelser de siste årene, og komme med praktiske tips til tilbudsprosessen.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret starter kl. 09.00 og holder på til kl. 10.30. Meld deg på ved å trykke denne linken, så vil vi sende deg påloggingslink samme dag. Deltakelse er gratis. Har du spørsmål, ta kontakt med Hilde Kristin Aasarød.

Velkommen!

Kommende webinarer:

12.mai kl. 09.00 - 10.30
Hvordan velge riktig kontraktsformat - norske og internasjonale standardkontrakter. Meld deg på her.

19. mai kl. 09.00 - 10.30
Coronaviruset i bygge- og anleggsbransjen. Status og erfaringer. Hva nå? Meld deg på her