Webinar | Hvordan lykkes med byggesaken

Denne høsten forsetter vi vår webinarserie der vi gir råd om gjennomføring av eiendomsutviklingsprosjekter. I høstens webinarer skal vi fokusere på råd for å lykkes med gjennomføringen og veien videre etter at et bygget er oppført. Vi vil blant annet ta deg gjennom byggesaken, salg til sluttbruker, utleie av ferdige bygg og skatt og avgift relatert til eiendomsutviklingsprosjekter.

Vi starter opp 6. september med temaet «Hvordan lykkes med byggesaken?». I dette webinaret skal vi gi praktiske råd om hvordan byggesaken kan gjennomføres på best mulig måte. Vi vil blant annet snakke om:

  • Krav til tiltaket og råd om søknadsprosesser
  • Ansvarsrettssystemet og bruk av rådgivere
  • Endringer underveis i byggesaken
  • Dispensasjonssøknader
  • Tidsfrister og gebyrberegning
  • Klage og omgjøring

Tidspunkt og påmelding
Dette webinaret holdes mandag 6. september kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.