Webinar | Hvordan håndterer du varsler og konflikter på arbeidsplassen?

I samarbeid med GCE Blue Maritime inviterer SANDS til en serie med korte webinarer der vi gir våre beste råd og tips til arbeidsgivere om problemstillinger gjennom hele arbeidsforholdet fra ansettelse til opphør.

På de fleste arbeidsplasser vil det fra tid til annen kunne oppstå konflikter. Konflikter som får eskalere er ressurskrevende å håndtere og bidrar til et negativt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Samtidig er det viktig å huske på at diskusjoner og uenigheter ikke nødvendigvis utgjør konflikter, og at det å ha fokus på et godt ytringsklima og muligheter for diskusjon kan bidra positivt i organisasjonen.

Som arbeidsgiver har man et ansvar for å sørge for at det psykososiale arbeidsmiljøet for alle ansatte er forsvarlig. Arbeidsgiver har derfor en plikt til å ta tak i konflikter som kan være skadelig for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljølovens regler om varsling stiller dessuten krav til arbeidsgivers håndtering av varslingssaker.

Hvordan skal og bør arbeidsgiver gå frem i varslingssaker og hvilke krav stilles til virksomhetens rutiner? Hvordan komme i posisjon for å håndtere konflikter før de eskalerer gjennom en god og effektiv prosess og samtidig komme styrket ut av utfordringene?

I tillegg til programleder Elisabeth Solvang og SANDS’ arbeidsrettseksperter, får vi besøk av Kristine Viktoria Hekkås, HMS-rådgiver i MEDI3 AS, som deler sine praktiske erfaringer rundt temaet.

Tidspunkt og påmelding 
Webinaret sendes fra studio onsdag den 27. oktober kl. 08.30 – 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!