Webinar | Grenser for endring av inngåtte kontrakter

Det oppstår ofte behov for å endre inngåtte kontrakter. Dette kan være praktisk i langvarige entreprisekontrakter der forutsetningene for arbeidet endres underveis. Et annet praktisk eksempel på kontraktsendring, er å avtale nødvendige tilleggsytelser til en eksisterende kontrakt, der det av tekniske eller økonomiske grunner er behov for at samme leverandør står for disse ytelsene.

Hvis kontrakten er inngått gjennom en offentlig anskaffelse kan endringer bare avtales hvis de ikke er “vesentlige”. Anskaffelsesregelverket inneholder nærmere føringer for denne vesentlighetsvurderingen.

I dette webinaret vil vi forklare hvordan grensen mellom vesentlige og ikke-vesentlige endringer fastsettes, og gi eksempler på hvordan KOFA og domstolene har vurdert slike endringsspørsmål.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes onsdag 12. mai kl. 08.30 - 09.30 på Teams. Meld deg på ved å trykke denne linken.