Webinar | Endringer

Overordnet kan man si at NS-standardene inneholder to grunnlag for å fremme krav: Endring er det ene grunnlaget og byggherresvikt, samt andre byggherrerelaterte forhold, er det andre.

I dette webinaret presenterer vi reglene om endringer, herunder blant annet forholdet mellom endring og byggherresvikt, reglene om negativ endring vs. avbestilling, grensen for byggherrens endringspålegg mv. Bestemmelsene i alle byggekontraktene til Norsk Standard er ganske like mht. dette, så webinaret er relevant for alle som jobber med både hoved- og totalentrepriser, så vel som underentrepriser (dvs. NS 8405 / 8415, NS 8406 / 8416 og NS 8407 / 8417).

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes torsdag 20. mai kl. 08.30 og holder på til kl. 09.30. Meld deg på ved å trykke denne lenken innen 19. mai. Det vil foregå på Teams og du vil få tilsendt link for pålogging i god tid før start. 

Vel møtt.