Webinar | Arbeidsforholdet fra A til O - del II

I samarbeid med GCE Blue Maritime inviterer SANDS til en serie med korte webinarer der vi gir våre beste råd og tips til arbeidsgivere om problemstillinger gjennom hele arbeidsforholdet fra ansettelse til opphør.

Driver du ulovlig innleie uten å vite om det?

Som hovedregel skal arbeidstakere ansettes fast. Arbeidsgiver kan likevel i enkelte tilfeller leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, typisk for prosjektarbeid og vikariater. Som alternativ engasjerer flere virksomheter også konsulenter for å håndtere oppdrag eller enkeltoppgaver for seg (entreprise). Det er viktig å merke seg at det er knyttet strenge vilkår til innleie av arbeidskraft, og at det ofte kan være vanskelig å trekke skillet til lovlig bemanningsentreprise. 

Det er ventet at Arbeidstilsynet i tiden fremover vil ha fokus på å kontrollere om vilkårene for innleie er oppfylt, samt om de ansatte sikres likebehandling både når det kommer til arbeidstid, ferie og lønn. Flere virksomheter er i den tro at arbeidet er satt ut gjennom entreprise, mens en i realiteten driver innleie. Dersom vilkårene for innleie ikke er oppfylt vil disse virksomhetene kunne bli møtt med pålegg om opphør fra Arbeidstilsynet.

Er du en av de som driver ulovlig innleie uten å vite om det? Vi guider deg gjennom momentene for å kunne skille entreprise fra innleie og gir tips om hva du bør sikre deg gjennom dokumentasjon. 

Tidspunkt og påmelding 
Webinaret sendes fra studio torsdag 26. august kl. 08.30 – 09.30. Meld deg på her. Det er ingen deltakeravgift. 

Vel møtt!