Seminar Trondheim | Valg av kontraktstandard i bygg- og anleggsprosjekter samt bruken av «særlige bestemmelser»

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar i Leiv Eiriksson Senter (LES) 3. november kl. 08.30.

Norsk standard har utformet flere standardkontrakter til bruk i bygg- og anleggsbransjen. Hvilken standardkontrakt som er best tilpasset det aktuelle bygge- eller anleggsprosjektet avhenger av flere faktorer.

En rekke større aktører i bransjen opererer med et sett «særlige bestemmelser» som supplerer eller erstatter standardens regulering. Enkelte aktører opererer også med bestemmelser som griper inn i den overordnede risikofordelingen og forrykker standardens balanserte løsninger.

I dette seminaret vil vi gi våre beste tips for valg av kontraktstandard. Vi vil også se på typiske fallgruver ved endringer av standardkontrakter.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret finner sted i Leiv Eiriksson Senter (LES 40) tilknyttet Pirsenteret i Trondheim onsdag den 3. november kl. 08.30 - 10.00. Meld deg på ved å trykke her innen 1. november. Vi byr på lett servering. Det er ingen seminaravgift.

Vel møtt!