Seminar Tønsberg | Entreprise: Samspillkontrakter i bygge- og anleggsprosjekter

Det blir stadig mer vanlig med samspill i entreprisekontrakter. Vi har som mål å gi deltakerne en forståelse av hva en samspillskontrakt er, hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva som skal til for å lykkes.

Tidspunkt og påmelding

Seminaret holdes i våre lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg, fra kl. 08.15 - 09.00. Det er registrering fra kl. 08.00. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vi gleder oss til å møte deg!