Seminar Bergen | Ansettelsesprosessen og tiden etter

Det å skulle ansette nye medarbeidere er noe de fleste ledere gjennomfører med jevne mellomrom. Målet vil alltid være å ansette den rette og at den ansatte også finner seg til rette.

SANDS og Motivati har glede av å invitere til et fysisk frokostmøte 1. september hvor nettopp dette skal være tema!

SANDS vil ha en praktisk gjennomgang av de arbeidsrettslige sidene ved en ansettelsesprosess fra stillingsannonsen publiseres og til gjennomføring av prøvetiden. Hva kan man egentlig kartlegge i en ansettelsesprosess og hvordan? Kan man ansette hvem man vil? Hva må man tenke på ved utforming av ansettelseskontrakten og hva må man tenke på i prøvetiden? Dette er noe av det som vil bli gjennomgått.

Motivati vil dele tanker og praktiske råd for tiden fra kontrakten er signert til den ansatte er vel forankret i oppdraget sitt. Det er stadig flere som tar til orde for at onboardingsprosessen bør startes allerede når ansettelseskontrakten er signert, såkalt preboarding. Dette vil vi se spesielt på hva innebærer, for her er det lett å trå feil.

Vi ser frem til endelig å kunne møtes fysisk – om enn med en meters avstand!
Dersom seminaret ikke kan gjennomføres fysisk av smittevernmessige hensyn vil det bli omgjort til et webinar.


Sted, tidspunkt og påmelding

Frokostmøtet holdes onsdag 1. september kl. 08.30 - 10.00 på Scandic Hotel Ørnen. Enkel frokost står klar fra kl. 08.10. Ingen deltakeravgift. Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest ved å trykke her.

Vi håper å se dere der!